Kulak Çınlaması Belirtileri Nedir

Tek veya çift taraflı zil, saat, akan su sesi, genel gürültü, hırıltı, hışırtı, tıkırtı gibi hastalar tarafından çeşitli şekillerde tarif edilen sürekli veya değişik zamanlarda ortaya çıkabilen bir durumdur.

Günlük hayatın gürültüsü hastayı bazen hiç rahatsız etmediği gibi, bazen şiddet ve süreklilik dolayısıyla hastayı depresyona sokabilir.

Kulak çınlamasının sebepleri ;

Yabancı cisim, kulaklıklar, çıban, polip, kan pıhtısı gibi nedenlerden dolayı dış kulak yolunun daralması veya tıkanması ya da doğuştan veya travma sonucu oluşan darlık. Sebep ortadan kaldırıldığında çınlama da giderilmiş olur.

Orta kulakla ilişkili çınlama ;

 • Akut veya kronik orta kulak iltihabı,
 • kulak zarında delinme,
 • çöküklük,
 • otoskleroz,
 • orta kulak tümörleri gibi.

İç kulakla ilgili çınlama ;

 • Orta kulak iltihabının iç kulağa geçmesi tifo,
 • çeşitli viral infeksiyonlar ve frengi hastalığının seyri esnasında görülebilen iç kulak iltihapları,
 • aspirin,
 • kinin,
 • streptomisin gibi ilaçlar,
 • migren krizi,
 • kafatası tabanı kırıkla­rı,
 • şiddetli kafa travmaları sonrası, menlere hastalığı.

Duyma siniri ile ilgili çınlamalar ;

 • Bu tip çınlamalara norosansoniyel sağırlık ve baş dönmesi de eşlik eder.
 • Ototoksik ilaçlar,
 • kurşun,
 • fosfat,
 • civa gibi metal zehirleri,
 • şeker has­talığına bağlı sinir bozuklukları,
 • duyma sinirinin tümörü ve­ya iltihabı,
 • paget hastalığı, duyma sinirinde zona.

Merkezi sinir sistemi kaynaklı çınlama;

 • Beyin tümörleri,
 • multliple skleroz,
 • doğuştan kafa içi genişlemeleri.

Kulak Çınlaması Diğer sebepler ;

 • Kansızlık,
 • yüksek tansiyon,
 • menapozda sı­cak basması krizleri esnasında,
 • ani tansiyon düşmelerinde,
 • ileri derece böbrek yetersizliğinde ve kan kanserinde de ku­lak çınlaması görülebilir.

Kulak Çınlaması Tedavisi ;

Sebebe yönelik olarak yapılır. Bazen hastanın bu sorundan tam olarak kurtulamayacağını kabullenmesi ve bu sorunla yaşamayı öğrenmesi gerekli olabilir.

Hiçbir sebep bulunamadığı takdirde psikolojik kaynaklı olabileceği düşünülmelidir.

Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.