Şişmanlık Kilo ve Boy

Bir insan sağlıklı beslenme yoluyla kilo vermeye karar verip uygulama ya başladığında,önce yağ hücresinin hacminde bir küçülme meydana gelir. Normalden daha fazla bir kütleye sahip olan yağ hücresi küçülmeye başlar.

 • Buna mukabil yağ hücrelerinin sayısında kolayca azalma meydana gelmez.
 • Bununla birlikte son yıllarda yapılan araştırmalar, kilo verilip uzun süre nor mal sınırlarda kalınırsa, yağ hücrelerinin sayısında da anlamlı azalmaların or taya çıktığını gösteriyor.
 • Yaşamın bazı dönemlerinde alınan fazla kilo,yağ hücrelerinin sayısında da artmalara yol açar.
 • Küçük yaşlarda kilo almanın en önemli sakıncaların dan birisi de bu durumdur.
 • Bundan dolayı gelişme çağına giren çocukları mızın kilosuna çok dikkat etmeliyiz.

Küçük yaşlarda kilo almanın, ileri yaş larda önümüze çıkaracağı sorunların büyüklüğünü bilmek, sağlığımızı uzun vadede korumanın önemini ortaya koyması bakımından çok önemlidir.

Yağ Hücreleri Kütlesel Ağırlığı Hesaplaması

Yağ hücrelerinin kütlesel ağırlığı yaklaşık olarak 0.4 ile 0.6 mikro gram arasındadır. Bu çok küçük bir miktar olup ancak çok hassas ölçüm aletleriyle ölçülebilir.

Yukarıda sayısını verdiğim yağ hücrelerinin milyarlarcası bir araya geldiğinde, bu çok küçük miktarların ne kadar önemli bir kütleyi oluş turduğunu kolayca görebiliriz. İnsan vücudunun karmaşıklığının altında muazzam bir düzen ve uyumun olduğunu gördüğümüzde,adeta gözlerimiz kamaşır ve bu mükemmel varlığa büyük bir hayranlık duyarız.

Gerçekten de bir şeyi tam olarak öğrendiğimizde, o ana kadar öğrendiklerimizin yetersizliği, niye daha önce bu konu üzerine yeterli ve ciddi bir şekilde eğilmediğimizi görmemize yol açar. Yaşamımızı devamlı olarak pişmanlıklar ve daha  önce niye tedbirini almadım yakınmaları içinde geçirmek istemiyorsak, en kısa zamanda temel bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor.

diyet-zayiflama-kiloBoy ve Kilo Ortalaması Hesaplaması

Takdir edersiniz ki, bu kadar muazzam sayıdaki yağ hücrelerini sayarak şişmanlık hakkında bilgi sahibi olamayız.

O halde daha kolay ve herkes tarafından kullanılabilecek bazı yöntemler olmalıdır. Uzun yılları alan deneyimlerin sonunda, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde, yaşam sigortaları tarafından bulunup geliştirilen birtakım yöntemler vardır. Bunlar, genellikle belirli yaş ve cins guruplarında boyla kilo arasında bazı ölçümleri esas almışlardır.

 • Yıllarca, boyla kilo arasında ortalama olarak 10 fark olması nor mal kabul edilmiştir.
 • Kabaca bir fikir vermesi bakımından yararlı olmasına karşın,bazı mesleklerde ve durumlarda yetersiz kaldığı yine yapılan bilim sel çalışmalar sonucu ortaya konmuştur.
 • Son yıllarda, vücut yağı ile şişmanlığın (obezite) ortaya çıkardığı metabolik komplikasyonların arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan ve şişmanlığı tanımlamamızı kolaylaştıran bir metod olan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) bulundu.
 • Burada kişinin son ölçülen kilogram cinsinden kilosu, boyunun metre cinsinden karesine bölünür.
 • Kg/Metre cinsinden boyun karesi= Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi Nedir ?

''Bir örnekle vücut kitle indeksinin nasıl hesaplanacağını bulabiliriz. Boyu 1.7 metre kilosu 70 kg olan bir kişinin vücut kitle indeksi; 70 / (1.7* 1.7), 70 / 2.89 =24.2.''

''Vücut kitle indeksi 18.5’in altında ise o kişi düşük kilolu sınıfına girer. 18.5 ile 25 arası normal kiloyu, 25-30 fazla kiloyu, 30-40 arası şişmanlığı, 40’ın üstü ise ileri derecede şişmanlığı gösterir.''

Vücut kitle indeksini kullanarak hem şişmanlığı kolayca tanımlama şansına sahip olabiliriz, hem de şişmanlığın tedavisinde hastanın hangi aşamalarda olduğunu kolayca görebiliriz. Özellikle zayıflama tedavileri esnasında, hastanın kilo vermeye başlamasıyla paralel olarak, VKİ’ inde meydana gelen düşmeyi görmesi moral motivasyonunu arttırır.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplamaları

Vücut kitle indeksi, bize vücut yağı ile boy arasındaki ilişkiyi verir. Vücut kitle indeksinin 22-18.5 arasında olması, kişinin ideal kiloda olduğunu gösterir. Böyle bir kişi, kiloya bağlı olarak ortaya çıkacak hastalıklardan da en az oranda etkilenir.Bu durumdaki insanlarda beklenen yaşam süresi, şişman olanlara göre anlamlı bir şekilde daha uzundur.Şişmanlığın tanı ve takibinde ayrıca cilt altı yağ kalınlıkları (deri kıvrımı) özel kumpasa benzeyen aletlerle ölçülür.

vücut-kitle-indeksi-kiloGenellikle karın bölgesi, basenler, kol ve uyluk dış yan yüzlerinden ölçüm yapılır. Cilt kıvrımı kalınlıkları erkek  ve kadına göre ve ayrıca yaşa göre de değişiklikler gösterir. Tedavi öncesi yapılan ölçümler kaydedilerek, tedavi sonunda cilt kalınlıklarında ne kadar bir incelme olduğu tespit edilir.

Bel ve kalça çevresinin ölçümü de şişmanlığın belirlenmesi için kullanılır.

 • Erkeklerde 102 cm ve üstü, deri kıvrımı kalınlığının kumpas ile ölçülmesi kadınlarda ise 88 cm ve üstü risk olarak kabul edilir.
 • Bu rakamların üstüne çıkıldığında mutlaka kilo vermek gerekir.
 • Yağların bel ve kalçada toplanma oranları da farklıdır.
 • Bunun için bel çevresinin kalça çevresine bölünmesiyle ortaya çıkan rakam da fazla kilonun tespit edilmesinde kullanılan yöntemdir.

Bel çevresinin kalça çevresine bölünmesiyle (Bel/Kalça oranı) çıkan sayı erkekte 0.90 kadında ise 0.80’in altında olmalıdır.

Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.