Kalp Nakli için Hastanın Bekleme Süresi ?

Kalp Nakli Öncesi ve Kalp Naklinin yapılmadığı durumlar Nelerdir ?

Hasta ve yakınları için en zor dönemdir. Hasta ve yakınla­rının konu ile ilgili eğitilmeleri şarttır. Özellikle kalp yetmezli­ğinin ne olduğu, hangi durumlarda acilen doktora ve/veya organ nakil merkezine başvurulması gerektiği mutlaka öğre­tilir.

Bekleme süresi boyunca düzen­li olarak 1-4 haftalık aralıklarla mu­ayene ve görüşmeler yapılır. Bu sayede doktorlar hastayı aktüel olarak devamlı kontrol altında tu­tabilir ve olabilecek kötüleşmelere karşı acil tedavi uygulayabilirler.

Kalp Hastası Heran Kötüleşebilir !

Kalp nakli için listeye alınan her hastanın her an durumunun kötü­leşebileceği unutulmamalıdır.

Kalp nakli ameliyatlarındaki başarıların gün geçtikçe art­ması, doktorların bu tedavi metodunu daha iyi tanımaları ve başarılı olmaları, nakil listesine giren hasta sayısını arttır­maktadır. Ancak ne yazık ki buna bağlı olarak organ bağışı yapanların sayısı anmamaktadır. Bu da bekleme süresinin uzamasına neden olmaktadır.

Bu tür hastalan ev doktorunun ve bir kardiyologun bölge hastaneleri ile birlikte çalışması ile devamlı kontrol altında tutulurlar. Bu tür hastaların yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirmeleri gerekmektedir. Hasta, ev dokto­ru ve hasta yakınları, hastane ile iyi bir kontak içinde olmalı­dır.

Kalp Nakli Öncesi ve Gidişatı

Hastanın kişiliği ve hastalığın ağırlık derecesi ile ilgili ola­rak doktor bir ön bilgi edinirken, hasta yakınlan da hastalık ve hastalığın gidişatı hakkında bilgilendirilirler.

Bu sayede doktor, hasta ve hasta yakınları arasında uzun süre birlikte yürütülecek tedavi öncesi ilk adım oluşur.

Yapılan ilk muayenede, hastalığın hikayesi ve gelişimi, şi­kayetler ve hastanın önceki hastalıkları, hastalığın seyri ve kötüleşme hızı, risk faktörleri ve ilaçlar, genetik faktörler ve hastanın sosyal durumu gözden geçirilir ve belirlenir.

Amaç Kalp Nakline Uygun Hale Gtirmek

Burada amaç; kalp yetmezliğinin sol veya sağ yetmezlik olup olmadığının, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hasta­lıkları, akciğer fonksiyon bo­zuklukları, iltihabik durumlar, sistemik (tüm vücudu kapsa­yan) hastalıklar, kötü huylu kanser hastalıklarının olup ol­madığının yapılan muayene sonucu kontrol edilmesidir.

Kalp nakli öncesi hazurlık ve kontroller;

 • Her türlü karı tahlili, karaciğerin kontrolü,
 • kan pıhtılaş­ma hızı,
 • hormon tablosu,
 • kan yağları tespiti kan şekeri ölçümü,
 • böbreklerin kontrolü,
 • mikrop araştırması,
 • hepatit araştırması,
 • boğaz sürüntüsü,
 • balgam incelemesi,
 • id­rar kontrolü,
 • verem hastalığı kontrolü,
 • vücudun savunma sisteminin incelenmesi,
 • akciğer kalp filmi,
 • sinüzit araştır­ması,
 • dişlerin kontrolü,
 • akciğer fonksiyonları,
 • karın ultrasonu,
 • arterlerin ultrasonu,
 • beyin elektrosu,
 • mide ve kalın bardakların kontrolü,
 • bayanların jinekolojik muayene ol­ması,
 • psikiyatrik kontrol,
 • nörolojik muayene,
 • tüm vücut­ta tümör taraması gibi bir dizi tetkik, kalp nakli ameliya­tından önce yapılmalıdır.

Karar ve Onay Aşamasında Kalbin Ömrü Hesaplanır

Karar verme safhasında; kalp naklinin yapılması ile ulaşı­lacak yaşam süresi ve kalitesi ile yapılmaması durumunda beklenen yaklaşık yaşam süresi ve kalitesi karşılaştırılır. Kalp nakli dışındaki mümkün tüm tedavi metodları ve ulaşılabile­cek sonuçlar değerlendirilir. Ulaşılan oranlara göre karar ve­rilir.

Tüm bu detayların hastaya ve yakınlarına etraflıca ve sa­mimi bir şekilde anlatılması gerekir. Hasta gerekirse bir baş­ka doktorun da fikrini alabilir.Karar verildikten sonra ve hazırlıklar bittikten sonra "Av­rupa Organ Nakil Listesine (Eurotransplant) başvuru bildi­rim yapılabilir.

İhtiyaca Rağmen Kalp Naklinin Yapılamadığı Durumlar

Kalp nakline karar ver­meden önce hastanın ömrünü zaten kı­sıtlayan herhangi kötü huylu bir hastalığı olup olmadığı ve/veya yeni takılacak kalbinde kısa sürede bozulmasına yol açacak bir hastalığın olup olmadığı kontrol edilir.Bu durumlarda, bu hasta yerine, organ azlığı sebebi ile, kalp naklinden daha çok yarar göreceği tahmin edilen hastalar seçilir.

Kalp Nakli Yapılamıyacak Stogaz-service.rular ve Durumlar Şunlardır;

Kalpten kirli kanı akciğerlere gönderen damarlarda yük­sek tansiyon olması, nakledilen kalpde de zararlara yol aça­bileceğinden, bu durumda kalp nakli yapılamaz.

 • Ayrıca, vücutta aktif halde iltihaplı bir hastalığın olma­sı.
 • Akciğerlerde pıhtı olması.
 • İlerlemiş böbrek yetmezliği.
 • İlerlemiş karaciğer yetmezliği.
 • Kötü huylu kanserlerde.
 • Tüm vücudu tutan sistemik hastalıklarda.
 • İlerlemiş akciğer hastalıklarında.
 • İlerlemiş damar hastalıklarında.
 • Alkol, sigara veya uyuşturucu bağımlısı olanlarda.
 • Psikolojik olarak stabil olunmaması durumunda kalp nakli yapılamaz.
Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
5 Yorum konuları
1 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
6 Yorum yazarları
metinHanifeAkif nuriahmetesra izmir Son yorum yazarları
En yeniler Eskiler En popüler
Hanife
Ziyaretçi
Hanife

Bir buçuk yaşında kız kardeşim nakil için kalp bekliyor.Allah tüm hastalara şifa versin.

Akif nuri
Ziyaretçi
Akif nuri

Evet, kalp naklinden daha fazla yarar görebilecekleri seçtikleri için, bir başka hastalığı olup kalp naklinden yeterince faydalanamayacak olan hastalar için şans tükenme aşamasındadır..

ahmet
Ziyaretçi
ahmet

Ben iki kere kalp nakli ameliyatı oldum benim kadar bilemezsiniz, kalp naklinde psikoloji çok önemli, bunu çok iyi tecrübe ettim, allaha şükür şimdi iyiyim, o kadar makale okumama rağmen bu makaledede bilmediğim kısımlar olduğunu anladım teşekkürler.

metin
Ziyaretçi
metin

ahmet bey tedavi sürecinizle ilgili sizinle telefonda görüşme şansım var mı

esra izmir
Ziyaretçi
esra izmir

Babamı ikna etmek için tam 1 ay uğraştık ama malesef edemedik, kalp naklinin hazırlık aşaması gerçekten psikolojik olarak çok zor.

koray
Ziyaretçi
koray

Bir yaşayan bilir birde çeken allah korusun çok zorlu bir operasyon