Şişmanlık ve Akunpunktur !

Hastanın hem vücut hem de kulak bölgesindeki noktalar kullanılır. Bu noktalar hastanın durumuna göre tedaviyi yapan doktor tarafından seçilir.

Zayıflama tedavisinde kullanılacak noktaların seçiminde şişmanlığın cinsi ve hastanın kişisel özellikleri önemli rol oynar. Akupunktur biliminin sınıflandırdığı ve hastanın bazı özelliklerini temel alan şişmanlık tipleri vardır. Bu sınıflandırmaya göre hastanın tedavi planı konunun uzmanı doktor tarafından hazırlanır.

Tedavideki başarının temelinde bu noktaların doğru seçimi ve doğru uygulanması yatar. Noktaların bulunması çok özel bir eğitim ve geniş bir bilgiyi gerektirir. Ayrıca tecrübe ve yetenek de tedavinin başarısında büyük rol oynar.

Akupunktur Sadece İğne Batırmak Değidir !

Akupunkturu basit bir iğne batırma sanatı olarak görmeye çalışanların yanılgılarını tamamen bilimsel çalışmalarla önleyebiliriz.

Tedaviye alınan hastaların dillerinin özellikleri, gözlerinin altındaki renkler tedavide bize yön gösterebilen önemli özelliklerdir. Bunun dışında tedavi öncesi ve sonrası hastaların nabızları akupunktur biliminin usullerine göre kontrol edilir. İyi bir nabız muayenesi ile tedavinin ne kadar başarılı olduğu konusunda çok geniş bir bilgi sahibi oluruz. Bu verilerin ışığında yapılan doğru tedaviler sonucunda başarı yüzdesi de yükselir.

Hastaları, tedaviye verdikleri cevaba göre haftada bir veya iki defa tedaviye alırız. Tedavi seansları yaklaşık 20-30 dakika arasında değişir. Sürenin , ne kadar olacağı konusu tamamen tedaviyi yapan doktorun tasarrufu altındadır. Şişman kişilerin zayıflama takıntıları boyut aşmamalıdır.

Akupunktur İğneleri Hijyenik Olmlalı

Tedavide kullanılan iğneler steril (temiz ve hastalık bulaştıran etkenlerden arındırılmış) ve genelde bir kullanımlıktır. Son yıllarda paslanmaz çelikten iğneler kullanıyoruz.

Ayrıca özel olarak imal edilmiş altın ve gümüş iğneleri de sık olmamak üzere kullanıyoruz. İğnelerin seçiminde etkinlik ön planda olmasına rağmen ekonomik koşullar da seçimimizde rol oynuyor.

Hastaların ‘iğne korkusu yoksa’ tedavi esnasında ağrı duymadıklarını söyleyebilirim. Nadiren çok küçük bir rahatsızlık hisseden olsa da, çok ender olması açısından bu durum tedavimize engel teşkil etmez. İğnelerin çok ince olması ve uçlannın modern teknoloji sayesinde son derece sivri ve pürüzsüz olması konforlu bir tedavi yapmamızı olanaklı kılıyor.

Çocuklarada'da Akupunktur Uygulanabilir

Yetişkin yaştakilerin dışında çocuklara da kolayca akupunktur tedavisini uygulayabiliyoruz.

Çocukları zorlamadan ve onları birer yetişkin gibi kabul ederek tedaviler yapıyoruz. Tamamen bilgi sahibi olduktan sonra ikna olmaları, tedavinin devamı açısından önemli oluyor. Başlangıçta sadece lazer ve tohum ile tedavi olmak isteyip de kendi isteği ile iğnelerin batırılmasına razı olan çocuk hastalarımızın sayısı % 99 civarında.Bu sonuç önce detaylı bilgi verilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bizler için yol gösterici oluyor.

Zayıflama Akunpunktur Tedavisinden Önce Hasta Özgeçmişi  !

Akupunktur ile zayıflama tedavisine başlamadan önce, hastanın tıbbi özgeçmişi ayrıntılı olarak incelenir. Başta kan yağları olmak üzere kan sayımı, kan şekeri, gerekiyorsa şeker yükleme tetkiki ve tiroid fonksiyonları araştırılır. Bazı özel durumlarda hormon tetkiklerinin de yaptırılması gerekebilir.

Kansız Hastalara Yapılmamalı

Bu tetkiklerin sonunda bazı obezlerde (şişmanlarda) ciddi kan hastalıklarına rastlıyoruz. İleri derecede kansız ve demir noksanı olan bu gibi hastaların mutlaka konunun uzmanı bir hematolog tarafından öncelikli olarak tedavi edilmesi şarttır.

Ciddi sistemik (iç hastalıkları) hastalığı olan hastaların birincil olarak hastalıklarının tedavi edilmesi daha sonra konunun uzmanı doktorun vereceği izinden sonra zayıflama tedavilerine alınması gereklidir.

Bu konuda hastalarımızın tetkik isteyen hekimi yadırgamamaları, tam tersine ona yardımcı olmaları kendi sağlıklarının güvence altına alınması bakımından yararlıdır.

Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.