ÇOCUKTA KAN KANSERİ

Kan kanseri ya da lösemi, kanın akyuvarlarını etkileyen bir kanserdir. Ender görülmekle birlikte, çok ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmemesi durumunda, genellikle büyük bir hızla kötüleşir.

Bedenin belirli bir alanında başlayarak, oradan yayılan öbür kanser biçimlerinin tersine, kan kanseri, kanı etkileyen bir hastalık olduğu için, bedenin aşağı yukarı her yanını etkiler.

Kan Kanseri Çeşitleri

Kan kanseri, hem alyuvarların, hem akyuvarların yapıldığı yer olan kemik iliğinde ya da lenf sisteminde başlayabilir (lenf sisteminin dolaşımında, "lenfosit" adı verilen bir akyuvar çeşidi bulunur). Kemik iliğinde başlayan kan kanserine, "kemik iliği kan kanseri", lenf sisteminde başlayan kan kanserine de "lenf sistemi kan kanseri" adı verilir. Her iki durumda da, kan kanseri hücreleri birbirlerinin bölgelerine yayılırlar; böylece hem kemik iliği, hem de lenf sistemi kan kanserinden etkilenir.

Kan Kanseri Lenf Sistemi

Kemik iliği kan kanseri, çocuklarda yetişkinlerdekinden daha yaygın görülmez; buna karşılık lenf sistemi kan kanseri, çocuklarda daha yaygın görülen bir hastalıktır: 2-4 yaş arasındaki bir milyon çocuktan 50'sinde görülür. Kan kanseri bulunan çocukların % 90' ında lenf sistemi kan kanseri vardır. Kan kanserinin her iki biçimi de ivegen (akut; yani hızlı gelişen) kanserlerdir; bununla birlikte, kemik iliği kanserinin süreğen (kronik, yani yavaş gelişen) bir biçimi de vardır.

Kan Kanser Belirtileri

cocukta-losemiStogaz-service.ru, olgunlaşmamış akyuvarların, alyuvarların zararına çoğalmasına neden olduğu için, kan kanserinin ilk belirtilerinden biri, kansızlıktır. Çoğalan olgunlaşmamış akyuvarlar, yeterli sayıda trombositin (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin) oluşumunu da önler; bu da yaraların aşırı kanamasına ve olağandışı morarmalara, ayrıca dişeti ve burun kanamalarına yol açar.

Kan kanseri aynı zamanda, yorgunluk, renk solukluğu ve genel rahatsızlığın yanı sıra, sağlık durumunda kansızlığa bağlı genel bozulmaya neden olur. Çoğunlukla çocuğun kolları ve bacakları ağrır; lenf bezleri şişer. Ayrıca, normalde enfeksiyonla savaşan akyuvarların yerini, bu .gücü taşımayan olgunlaşmamış akyuvarlar aldıkları için, kan kanserli çocuk her türlü enfeksiyona açık duruma gelir. Bu da çoğunlukla diş apseleri, ağızda ve boğazda yaralaşmalar, sinüzit (sinüs iltihabı), hatta zatürreeyle sonuçlanır.

Bazı çocuklarda karaciğer, dalak ve göğüs boşluğundaki lenf bezleri öylesine büyürler ki, doktor elle muayene sırasında bunları algılayabilir. Stogaz-service.ru ilerledikçe, çoğunlukla oldukça fazla ağrı duyulur. Stogaz-service.ru süreğense, belirtiler çok hafif olabilir; ama eninde sonunda hızla belirginleşirler.

Kan Kanseri Nedenleri

Hiç değilse bazı kan kanseri çeşitlerinin, bir virüsle ilgili oldukları düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, kan kanserinin, atom ışınımları etkisinde kalmış kimselerde görülmesi olasılığı yüksektir ve nükleer istasyonlar çevresinde yaşayan çocukların özellikle tehlike karşısında oldukları saptanmıştır. Hattâ bu istasyonlarda çalışan erkek işçilerin spermalarının, ışınımlardan etkilenmesi sonucu, ilerde doğacak çocuklarında kan kanseri bulunabileceği düşünülmektedir.

Süreğen kemik iliği kan kanseri, bir kromozom anormalliğiyle ilgilidir; ama bu kromozom anormalliğinin mi kan kanseri sonucu ortaya çıktığı, yoksa kromozom anormalliğinin mi hastalığa yol açtığı henüz aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte, kan kanserinin kalıtım yoluyla aktarılmadığı sanılmaktadır: Aynı ailede ikinci bir kan kanserli çocuk görülmesi olasılığı, aşağı yukarı 720’dedir.

Kan Kanseri Teşhis

kanser-losemiKan kanseri, alınan kan örneğinin mikroskop altında incelenmesiyle teşhis edilir. Kan kanseri hücreleri mikroskop altında hemen tanınır. Bazen teşhis, uyuşturma altında kemiklerden birinin (genellikle de göğüs kemiğinin) ilik boşluğuna sokulan iğneyle alınan ilik örneğinin incelenmesiyle koyulur: Bu inceleme çoğunlukla hastalığın varlığını, kanda ortaya çıkmadan ortaya koyar.

Kan Kanseri Tedavisi

Kan kanseri, genellikle, enfeksiyona yakalanmayı önleyen çevreden yalıtma servisleri dahil, gerekli her türlü düzeneğin bulunduğu hastanelerde, uzmanlar tarafından tedavi edilir. Bu da, ailenin kaygı ve sorunlarını artırabilir ;  Çocuklarının böylesine kaygılandığı bir hastalığı bulunduğunu bilmenin yarattığı gerginliğin üstüne, hastaneye gidiş ve gelişleri örgütlemek, öbür çocukların bakımını ayarlamak çok güç olabilir.

Tedavide ilaç tedavisi (kemoterapi), ışın tedavisi ya da kemik iliği aktarımı uygulanabilir.

Bebegim Olsun
Bebek sahibi olmak, hamilelik aşamaları, gebelik dönemleri, tüp bebek sahibi olmak, bebek resimleri videoları hikayeleri ve mutlu annelerin buluştuğu kategoride anne ve bebek sağlığı bilgilerini paylaşacağım.