Kadın iğfal ve Tecavüz !

Bu tür olaylar dünyanın her yerinde malesef olmakta. İğfal kurbanlarına yeterli ve gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi için cinsel saldırının toplumsal ve ruhsal sonuçlan göz önünde bulundurulmalı ve olay geniş bir açıdan değerlendirilmelidir..

İğfal kurbanının genel tıbbi ve kadın hastalıkları açısından muayenesi zaman kaybedilmeden yapılmalı ve kadına gereken acil bakım tıbbi açıdan sağlanmalı. Bu olay sonucu AİDS veya diğer zührevi hastalıklar ve oluşacak bir gebelik olasılığı göz önünde bulundurulmalı.

Ruhsal ve Psikolojik Sorun Doğurur !

Böyle bir olayın başından geçtiği bir kadında kısa ve uzun vadede görülebilecek ruhsal bozukluklara karşı kadın ruh sağlığı açısından uzmanı tarafından takviye edilmelidir. Böyle bir olayda acil muayenenin gayesi, öncelikle kadının sağlığı için gerekli tıbbi önlemlerin alınması ve adli tıp açısından gerekecek delil sayılacak bulguların saptanmasıdır.

"Tecavüz" Gelenek ve göreneklerimize uymayan bazı yayın ve filmler bu konuda cahil kalmış kimselere kötü örnek olmaktadır.

Tıbbi Deliller Çok Önemli !

Belki bu etkenlerle bu tür vakalar toplumumuzda da artmaktadır. Adli makamlara delil olarak yardımcı olacak birtakım tıbbi tetkiklerin zaman kaybedilmeden yapılması gerekmektedir.

Örneğin yapılacak biyokimyasal, bakteriyolojik ve serolojik laboratuvar tetkikleri zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Bu nedenle başından böyle bir olay geçmiş olan kadın vakit kaybetmeden adli makamlara başvurabilir. Çünkü zaman kaybında delil olabilecek birçok bulgunun saptanması olanak dışı hale gelmektedir.

Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.