Kalp Yetmezliği Sonucu Kalp Nakli Bilgileri

Kalp Nakli Kimlere ve Nasıl Yapılır ?

Kalp kasının kasılma gücünü kaybetmesi neticesi, diğer organların ihtiyacı olan temiz kanın kalpten yeterince pompalanamaz duruma gelmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Ani olarak görülebileceği gibi yıllar süren yavaş bir gelişim ile de ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliğinin şiddeti hafifden çok ağır dereceye kadar IV evrede sınıflandırılmaktadır. I. de­rece en hafifi IV. derece en ağır şekli olarak tanımlanmakta­dır. Bu sınıflama hastanın şikayetlerine ve hastalığın bulgu­larına göre yapılır.

IV. derecedeki yani son evredeki kalp yetmezliğinin gidi­şatı, kalp nakli yapılmadığı sürece maalesef kötüdür. Son ev­re kalp yetmezliği şikayeti olan hastaların % 40'ı ilk yıl içinde, % 70'i ise ilk 5 yıl içinde yaşamlarını kaybetmektedirler.

Kalp Hastaları Avrupa Oranı %5

Kronik olarak kalp yetmezliği hastaları Avrupa nüfusunun %5 olarak tahmin edilmektedir.

Bu oran almanya için 800,000 hasta demektir. Her yıl 100.000 yeni hasta, bu gruba katılmaktadır. Diğer yandan her yıl bu hastalık sonucu 80.000 hasta yaşamını kaybetmektedir.

Kalp Nakli Şartları Nelerdir

Kalp nakline ancak aşağıda belirtilen tüm şartlar birara­ya geldikten sonra karar verilir ; 

 • Hasta sakin ve hareketsizken dahi nefes darlığı olma­sı ve bunun hafif bir eforla artması.
 • Muayenede soğuk terleme, hızlı yüzeysel kalp atışı, boyun damarlarında şişkinlik, karaciğerin büyümesi, san­lık, karında sıvı birikmesi, ayaklarda ve bacaklarda şişkinlik.
 • EKG, Ekokardiyografi/ Akciğer-Kalp röntgen filmleri ve laboratuvar araştırmalarından sonra yapılan araştırma­larda belirlenen ileri derecelerdeki bozukluklar.
 • Sonuç olarak, hastanın kalp nakline gereksinim duyup, duymadığına ve ne kadar acil olduğuna tüm bu araştırmalardan sonra karar verilir.
 • Maalesef yeterli oranda organ bağışı olmadığından, tıb­ben gerekli görünen her hastaya kalp nakli yapılamamakta­dır.

Kalp Hastalığı ve Nakli Giderek Artıyor

Son yıllarda dünyada ağır kalp pompa hastalıkları görül­me sıklığında artış gözlenmektedir. Zira kalp hastalıkları iyi tedavi edilebilmekte ve bu hastaların yaşam süreleri uzatıla­bilmektedir.

En iyi tahminle yılda ortalama 1000 has­taya almanya'da kalp nakli ameliyatı yapıl­maktadır. Yani yukarıda belirtilen hastaların ancak %1'i bu imkandan yararlanabilmekte­dir. Almanya'da kalp nakli ameliyatı gerçek­leştiren toplam 31 hastane vardır.

Kalp nakli yapılmadan önce açıklanması gereken önemli noktalar ; 

 • Aktüel klinik durum nedir?
 • Hasta bir süre takip edilebilecek stabil durumda mıdır?
 • Yoksa sık sık kritik durum arzetmekte ve giderek kötüleşmekte midir?
 • Kullanılan ilaçlar doğru ve ideal dozajda mıdır?( Yapı­lan araştırmalar kalp nakli için başvuru yapan hastaların % 59'unda ilk anda yapılan uygun ilaç tedavisi ile hastanın yaşam şeklinde kalp nakline gerek kalmadan uzun süreli iyi bir seyir sağlanabilmiştir.)
 • Yoksa ilaçların dozajları daha iyi ayarlanabilerek, hasta­nın şikayetleri azaltılabilir veya hastanın yaşam şeklini değiştirebilecek bir değişme sağlanabilir mi?
 • Herhangi bir cerrahi girişim ile kalp pili veya kalp uya­rıcıları takılarak hastanın genel durumunda bir düzelme sağ­lanabilir mi?
 • Hastanın psikososyal durumu nedir?
 • Kalp nakli yapılmasını engelleyen bir durum var mı?
Sağlık
Sağlık ve Stogaz-service.ru bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.